"Ať jdeš kamkoli, jdi celým svým srdcem."

Konfucius

Věř a víra Tvá Tě uzdraví

Síla v nás

To už jste slyšeli mnohokrát. Ale kdo z nás dokáže tady a teď hned čemukoliv opravdu věřit?

Letos jsem se zúčastnila přednášky Jima Humbla. Jeho spolupracovník pronesl úžasný postřeh: V Africe máme přímo zázračné výsledky s léčením. Hlavní důvod je ten, že většina vesnic nemá doktory, jen své šamany a tak jim nikdo nemůže říct, že mají nevyléčitelnou nemoc. Protože to neví, tak po léčení odcházejí úplně zdraví. Takovou sílu má myšlenka.

Jestli se vám podaří uslyšet od lékaře, že máte nemoc, která se nedá vyléčit, tak tato zasetá informace, myšlenka vás bude v další cestě k vyléčení omezovat.

Uvedu příklad:

Máte nadváhu, která vám již přináší zdravotní i psychické komplikace.

Buď jste obézní a nedokážete se díky tomu radovat, nebo jste obézní a jste rozhodnuti s tím něco udělat.

Výběr pomoci je veliký a účinkovat bude jen ta, které budete věřit. Síla myšlenky bude vždy s vámi. Buď věříte, že zhubnete – pak se dílo podaří (opravdu zhubnete). Nebo nebudete věřit, že zhubnete a i v tom vám dám za pravdu, dílo se opět podaří a vy nesundáte ani deko.

Síla v Nás, síla našich myšlenek a přesvědčení, stačí na zdolání cesty.

Máte důvěru k lékařům – obraťte se na ně.  Patříte k těm, co věří, že se máte vydat cestou zdravé výživy - vám pomůže výživový poradce. Pokud jste přesvědčeni, že vaše nadváha je způsobena stresem, vyhledejte uvolňující cvičení a meditace. Všechny cesty jsou těmi správnými, jen té své cestě musíte opravdu věřit.

Osobně věřím, že nadváha, která nás trápí, je nejenom součtem nevyvážené stravy a nedostatku pohybu ale i tím, že při současném životě většina z nás, kdy smíchu a radosti je tak pomálu, řeším stavy nespokojenosti, strachu a stresu a nedostatku lásky přejídáním. Tahle moje pravda mi dává sílu a ukazuje cestu, když mi lékaři nemohou pomoci. Místo toho, abych se odměňovala a objímala hromadou sladkostí, učím se svůj čas věnovat činnostem, které mi přinášejí radost.

Psala jsem o jednoduché nemoci - obezitě pro odlehčení. Stejná pravidla platí i pro vážné nemoci.

Ráda se s vámi podělím o zkušenosti, které mne v posledních letech potkávaly i s lidmi, kteří mě inspirovali a pomohli s léčením.